Werkwijze - I4U.media

Analyse: verkennend gesprek

Vooreerst een verkennend gesprek, waarin we een beeld proberen te krijgen van het project en uw wensen en verwachtingen; in casu de huidige website.

Gestructureerd plan & offerte

Na het verkennend gesprek, maken wij u een gestructureerd voorstel en prijsofferte op.
Wij houden rekening met uw specifieke behoefte en uw budget.

Goedkeuring offerte

Na het ondertekenen van de offerte starten verzamelt u alle nodige materiaal:

  • Teksten (Word, PDF, …)
  • Foto’s
  • Logo’s

Grafisch voorontwerp

Na het leveren van uw materiaal, maken wij een voorontwerp op. U bekijkt grondig het grafisch voorontwerp dat u digitaal wordt aangeleverd. Alle kleine details verdienen onze aandacht, de door u aangegeven wijzigingen (verbeteringen) worden doorgevoerd.

Ontwikkeling website en beheersysteem

Van zodra u ons uw goedkeuring van het voorontwerp geeft starten we met de verdere uitwerking van het project.

Testing, goedkeuring & lancering

In een laatste fase controleert U nogmaals grondig het project. De kleinste details verdienen onze aandacht en alle laatste verbeteringen worden doorgevoerd. De oplevering van het project gebeurt via uw definitieve goedkeuring.